Techniek

Uiteraard beschikken onze Access-experts over diepgaande kennis van database-ontwikkeling in Microsoft Access. Niet voor niets werken ze voor gerenommeerde bedrijven zoals Ikea, Akzo en Essent. Maar kennis van Access en VBA (Visual Basic for Applications, de programmeertaal van Microsoft Access) alleen is vaak niet voldoende. Meestel is aanvullende knowhow noodzakelijk om een project snel tot een goede einde te brengen. Bijvoorbeeld omdat de Access-toepassing gekoppeld moet worden aan bestaande systemen, zoals SAP of Navision, of omdat er vanwege de data-hoeveelheid of het aantal gebruikers wat zwaardere eisen aan de database worden gesteld. Ook voor dat soort projecten, of liever: juist voor dat soort projecten, die meestal moeten worden uitgevoerd in de wat complexere bedrijfsomgevingen, kunt u bij ons terecht.

Een kijkje in onze keuken:

Access-toepassingen gebruiken zonder Microsoft Access-licenties

Niet alle organisaties beschikken over (voldoende) Microsoft Access-licenties. En dat is ook niet nodig. Als Microsoft Partner mogen wij gratis de zogeheten Access-runtime bij onze applicaties meeleveren. Door die eenmalig te installeren, draaien onze Access-toepassingen ook op PC's zonder Access-licentie. Dat scheelt vaak behoorlijk in de licentiekosten.

Koppelingen met SAP, Navision, Exact en Afas

Wij werken veel voor de wat grotere bedrijven en organisaties. Die beschikken nagenoeg allemaal over bedrijfsbrede systemen zoals SAP, Navision, Exact of Afas. Vaak is integratie van de gebouwde Access-toepassing met die bestaande systemen gewenst. Op informatie-eilandjes zit immers niemand te wachten.

We hebben verschillende technieken in huis om koppelingen tussen Access-databases en andere, bestaande systemen tot stand te brengen. Denk aan rechtstreekse koppelingen op databaseniveau, communicatie via API's of gegevensuitwisseling via bestandsuitwisseling. Zo kan dat wat er al is worden behouden, terwijl voor aanvullende automatiseringsbehoeften iets specifieks in elkaar kan worden gesleuteld in Microsoft Access ('tooling'). Uitgangspunt is steeds dat er steeds een naadloos en feilloos werkende koppeling ontstaat.

Backends in Microsoft SQL Server, MySQL en Sharepoint

Standaard wordt data van een Access-toepassing opgeslagen in Microsoft Access-tabellen. Dat gaat goed wanneer er maximaal zo'n 10 tot 15 gebruikers gelijktijdig met de database werken. Tenminste, als de database goed werd vormgegeven. Slecht gebouwde databases gaan al haperen bij twee of drie gebruikers. Hoe dan ook, wordt de grens van het aantal gebruikers bereikt, dan gaat de performance van de database omlaag. Anders gezegd: de database worden trager. In die gevallen kan, eventueel nadat de vormgeving en programmering van de database goed tegen het licht is gehouden, een backend in MySQL, Microsoft SQL Server of Sharepoint worden gerealiseerd. De interface waarmee gebruikers werken blijft dan dezelfde (Access), maar deze werkt dan samen met een wat zwaardere database. Zo zijn Access-toepassingen ook geschikt voor omgevingen waarin er net even wat meer van ze wordt gevraagd.

Apps voor smartphones en tablets

Met Microsoft PowerApps kunnen krachtige apps worden gebouwd voor smartphones en tablets. Door deze apps live te koppelen met Access-databases, kunnen gegevens worden geregistreerd en geraadpleegd via mobiele telefoons en tablets. Binnen- en buitendienstmedewerkers kunnen zo naadloos met elkaar samenwerken. Medewerkers aan kantoorzijde met een krachtige Access-database, medewerkers in het veld met robuuste en gebruiksvriendelijke apps op hun smartphone of tablet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de technieken die wij in huis hebben? Neem dan contact met ons op.